Terapia Schematu - Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Newsletter

PROMOCJE DLA SUBSKRYBENTÓWTrenerzy/Superwizorzy Terapii SchematuMagdalena Gulcz: psychoterapeutka terapii schematów ISST
Biogram


    
Joan Farrell i Ida Shaw są terapeutkami terapii schematów ISST oraz członkami zarządu ISST. 
Joan Farrell jest koordynatorem do spraw szkoleń i certyfikatów
Biogram

Remco van der Wijngaart: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Scott Kellogg: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram


 
Eckhard Roediger: psychoterapeuta terapii schematów, prezydent ISST
Biogram

 

Michael Sturm: psychoterapeuta terpii schematów ISST
Biogram

 

Lukas Nissen: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Marina Poppinger psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Serwis prowadzi:

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Zapraszamy na stronę:
www.ctpb.pl

 • Temat: Terapia Schematów Par 
 • Daty spotkań:*
  • 29-30 września 2018 r. (godziny: sobota 9.00-16.30, niedziela 8.00-15.30), dr Matias Valente (obecnie trwają zapisy na listę rezerwową)
  • 17-18  maja 2019 r. (godziny: piątek 11.00-18.30, sobota 9.00-16.30), dr Eckhard Roediger
  • 27-28 września 2019 r. (godziny: piątek 11.00-18.30, sobota 9.30-16.30), dr Eckhard Roediger
 • Wymagane jest wcześniejsze uczestnictwo w warsztatach dotyczących wprowadzenia do Terapii Schematów.
 • Prowadzący: dr Eckhard Roediger, dr Matias Valente
 • Cena (zawiera podatek vat):
  • Warsztat 29-30.09.2018 - 900 zł należy wpłacić wraz z przesłaniem karty zgłoszenia 
  • Warsztat 17-18.05.2019 - 1125 płatne do 30.11.2018
  • Warsztat 27-28.09.2019 - 1125 płatne do 30.05.2019
 • Numer konta: PKO BP SA 09 1020 1156 0000 7702 0127 1378
 • Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko PWTS
 • Kartę zgłoszenia wraz z dowodem dokonania opłaty prosimy przesyłać na adres maleszkolenia@ctpb.pl 
 • Additional information for international payments
  BPKOPLPW 09102011560000770201271378.Serdecznie zapraszamy na zaawansowane szkolenie Terapii Schematów Par.

Przygotowaliśmy dla Państwa trzy warsztaty w ramach programu akredytowanego przez ISST dla Terapii Schematów Par. Zajęcia poprowadzone będą przez jednego z twórców Terapii Schematów Par i dawnego Przewodniczący ISST dr Eckhard Roediger oraz przez dr Matiasa Valente, który jest kierownikiem szkoleniowym Instytutu Schema Therapy w Stuttgarcie.

Zachęcamy do zapoznania się z video na temat terapii schematów par link

Uczestnicy szkolenia otrzymają  Certyfikat Uczestnictwa ISST, który będzie umożliwiał dalsze kształcenie w kierunku zdobycia Certyfikatu Terapeuty Par Terapii Schematów ISST szczegóły na stronie www.schematherapysociety.org i będzie potwierdzał  ustawiczne doszkalanie w psychoterapii poznawczo behawioralnej."

*UWAGA! Realizacja szkolenia uzależniona jest od zgłoszenia się na nie odpowiedniej liczby osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie karty zgłoszenia oraz dokonanie pierwszej wpłaty zgodnie z przedstawionym przez CTPB harmonogramem. W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana liczby osób organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zmiany terminów.


Informacje na temat wykładowców:Eckhard Roediger, urodzony w 1959, Neurolog, Psychiatra i Psychoterapeuta. Wyszkolony w nurcie terapii Psychodynamicznej i Poznawczo – Behawioralnej. Były dyrektor oddziału Psychosomatycznego w klice w Berlinie, od 2007 prowadzi własną praktykę oraz jest dyrektorem Centrum Terapii Schematów we Frankfurcie. Od 2008 członek Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematów, gdzie poprzednio pełnił funkcję prezydenta, a obecnie jest jego skarbikiem. Pracuje w obszarze koncepcji Terapii Schematów i jej integracji z nurtem Poznawczo-Behawioralnym, leczeniem traumy, terapią par, uwagą w Terapii Schematów.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają  Certyfikat Uczestnictwa ISST, który będzie umożliwiał dalsze kształcenie w kierunku zdobycia Certyfikatu Terapeuty Par Terapii Schematów ISST szczegóły na stronie www.schematherapysociety.org i będzie potwierdzał  ustawiczne doszkalanie w psychoterapii poznawczo behawioralnej.
 Dr Matias Valente

 


Psycholog kliniczny i licencjowany terapeuta poznawczo-behawioralna. Doktorat z Uniwersytetu w Heidelbergu

Główny psycholog Departamentu Medycyny Psychosomatycznej i Psychoterapii, Klinikum am Weissenhof.

Kierownik szkoleniowy Instytutu Schema Therapy w Stuttgarcie.Trener CBT, trener
Terapii Schematów. 
Duże doświadczenie, w pracy z pacjentami w przychodniach i ambulatoriach, z wykorzystaniem terapii schematów (od 2005 roku). Wyszkolony przez E. Roedigera we Frankfurcie.


Program: 

 

Terapia schematów dla par - włączanie partnera w Terapię Schematów i praca z parami.

Model Terapii Schematów opisuje w jaki sposób niezaspokojone podstawowe potrzeby prowadzą do wytworzenia nieadaptacyjnych schematów i powtarzających się zachowań. Działanie schematów nabytych w dzieciństwie odgrywa znaczącą rolę przy wyborze partnera, czego wynikiem jest znajdowanie siebie w tych samych, komplementarnych rolach, do których przywykliśmy w dzieciństwie, w których powadzona jest tego samego rodzaju walka tylko już nie z opiekunem z dzieciństwa, a obecnymi partnerem. W relacji przejawia się to w odnajdowaniu wzajemnych słabych punktów, eskalując powtarzalność trybów działania.


W odróżnieniu od innych podejść, praca z parami w Terapii Schematów nie sprowadza się wyłącznie do spotkań z parą, ale obejmuje również pojedyncze sesje w indywidualnym planie leczenia. Co więcej: możemy rozpocząć pracę z jednym z partnerów i włączyć drugiego z nich w proces terapii w mniejszym lub większym zakresie. Włączanie partnera rozpoczyna się od myślenia o nim/o niej w terapii. Terapia Schematów jest w tym punkcie bardzo elastyczna, jednak zachowanie równowagi w takich związkach stanowi wyzwanie. Program szkolenia obejmuje zarówno rozpoczynanie terapii z jednym partnerem i włączanie drugiego, oraz pracę od początku z parą.


Warsztaty zapewniają ramy teoretyczne oraz opisują za pomocą slajdów, nagrań i demonstracji na żywo, jak działają cykle trybów (interakcji pary) i jak mogą zostać one zmienione poprzez realizację podstawowych potrzeb i ponowne złączenie emocjonalne partnerów.


Cele te są możliwe do zrealizowania dzięki technikom doświadczeniowym (praca z wyobrażeniami i technice krzeseł). Diagnoza cykli trybów, prowadzenie dialogu schematów i trybów, prowadzące do przerwania toksycznej komunikacji i wzmacnianie trybu Zdrowego Dorosłego będzie przedmiotem ustawicznych ćwiczeń w czasie warsztatów.


Plan warsztatów (z numeracją modułów realizowanych w czasie szkolenia)


Warsztat pierwszy:

 • Uaktualnienie wiadomości o podstawowych zagadnieniach takich jak: podstawowe potrzeby, schematy, style radzenia sobie, tryby, chemia i koncepcja cykli trybów (1.1)

 

 • Podstawowe umiejętności terapeutyczne (elastyczność, aktywność i kierowanie, ustawienie krzeseł, dbałość terapeuty o własne zdrowie, równoważenie uwagi poświęconej każdemu z partnerów) (2.1)

 

 • Opis podstawowych zasad prowadzenia terapii par (rola terapeuty, kwestia otoczenia, zasady ogólne) (1.3)

 

 • Wprowadzenie do mapy cyklu trybów (powtarzające się destrukcyjne interakcje w parze) (1.2)

 

 • Zatrzymywanie destrukcyjnych cykli interakcji w parze i praca z trybami (3.1)

 

 • Dostrzeganie podstawowych potrzeb emocjonalnych i rozróżnianie potrzeb od pragnień (np: Przykłady potrzeb vs. pragnień) (3.2)

 

 • Wyrażanie emocji i potrzeb oraz przekazywanie ich partnerowi w procesie ich odczuwania (3.3)

 

 • Zwiększenie możliwości bycia w kontakcie z emocjami i możliwość wspólnego współodczuwania, emocjonalnego połączenia partnerów poprzez zróżnicowane techniki terapii schematów (np: wyobrażeniowe zmiany scenariuszy)(3.4)


Warsztat drugi

 • Zwiększanie emocjonalnego uczestnictwa i ponownego emocjonalnego połączenia, poprzez zróżnicowane techniki (np. ponowne tworzenie skryptu wyobrażenia) (3.4)

 • Nauka komunikacji, która ma zbliżać emocjonalnie partnerów (doświadczanie wzajemnego szacunku wobec przeżywanych emocji, empatycznego słuchania oraz zatrzymywania destruktywnych komunikacji celem ponownego połączenia) (4.1)

 • Dialog z trybami, technika wielu krzeseł (3.4) 

 • Używanie empatycznej konfrontacji w obecności partnera (2.2)

 • Przykłady typowych prac domowych dla pary (np. jour fixe, ćwiczenia zwiększające częstotliwość pozytywnych interakcji, budowanie intymności emocjonalnej) powodującej generalizację pozyskanych umiejętności na sesji do sytuacji w życiu. (3.5)


Warsztat trzeci

 • Praca z własnymi schematami i trybami terapeuty, ale również ujawnianie przeżywanych emocji wyzwalanych w czasie pracy z parą. Rozróżnianie między oczekiwaniami/życzeniami terapeuty względem pary, a potrzebami pary (2.2)

 • Zarządzanie przypadkiem i postępowanie zgodnie z etyką (zapis problemów, etyka separacji, ujawnienia, dokumentacja i plan leczenia, organizowanie dodatkowej współpracy z indywidualnym terapeutą, sposób radzenia sobie z konfliktem interesów oraz problemów z zaufaniem) (2.4)
 • Wiązanie kluczowych potrzeb emocjonalnych z wizją trwałej relacji, tj. ustanowienie "mapy wartości" dla odpowiednich obszarów życia (rodzicielstwo, grupa społeczna, rodzina i krewni, kariery zawodowe itp.) (4.2)

 • Radzenie sobie ze specyficznymi problemami (zdrada i wybaczenie – 5.1; inne nawarstwiające się problemy – 5.2; Separacja i rozwód – 5-3).

 • Praca na przykładowych sytuacjach od uczestników.


Bibliografia

Atkinson, T. (2012). Schema Therapy for Couples: Healing Partners in a Relationship, In: van Vreeswijk M, Broersen J, Nadort M (eds). Handbook of Schema Therapy. Theory, Research and Practice. New York: Wiley, p. 323-336

Simeone-DiFrancesco, C., Roediger, E., Stevens, B. (2015). Hea-ling Relationships: Schema Therapy for Couples, Oxford, UK: Wi-ley-Blackwell

Wykładowca:

Lek. med./dr. n. med. Eckhard Roediger

Neurolog, psychiatra i psychoterapeuta. Zdobył wykształcenie i doświadczenie kliniczne w psychoterapii w nurcie psycho-psychodynamicznym i terapii poznawczo-behawioralnej. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora Departamentu Psychosomatycznego w klinice w Berlinie, od 2007 r. prowadzi prywatną praktykę i jest dyrektorem Schema Therapy Training Center we Frankfurcie. Członek Zarządu ISST od 2008 roku

powrót

STANDARDY

International Society of Schema Therapy

Poniżej przedstawiamy standardy szkoleń Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematów konieczne do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Terapii Schematów. Poniższe standardy są aktualne z datą 11 maja 2015 roku. Prosimy o zglądanie na stronę ISST w celu weryfikacji ich aktualności.
kliknij
JEFFREY YOUNG

Twórcą Terapii Schematów jest Jeffrey Young.

biogram

Konsultacje - Terapia własna w Terapii Schematu

Archiwum

Materiały archiwalne (link)