Terapia Schematu - Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Newsletter

PROMOCJE DLA SUBSKRYBENTÓWTrenerzy/Superwizorzy Terapii SchematuMagdalena Gulcz: psychoterapeutka terapii schematów ISST
Biogram


    
Joan Farrell i Ida Shaw są terapeutkami terapii schematów ISST oraz członkami zarządu ISST. 
Joan Farrell jest koordynatorem do spraw szkoleń i certyfikatów
Biogram

Remco van der Wijngaart: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Scott Kellogg: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram


 
Eckhard Roediger: psychoterapeuta terapii schematów, prezydent ISST
Biogram

 

Michael Sturm: psychoterapeuta terpii schematów ISST
Biogram

 

Lukas Nissen: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Marina Poppinger psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Serwis prowadzi:

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Zapraszamy na stronę:
www.ctpb.pl

Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej 
zaprasza na 4 edycję Szkolenia w Terapii Schematów Zaburzeń Osób Dorosłych.
 

 • Temat: Terapia Schematów Osób Dorosłych
 • Daty spotkań: 
  • 27-28.10. 2018
  • 17-18.11.2018
  • 15-16 .12.2018 (sobota 9:00-16:30; niedziela 8:30-15:30)
 • Prowadzący: Magdalena GulczPaulina Michalik i Remco van der Wijngaart
 • Cena:
  • koszt całego szkolenia: 2 152,5 zł (cena zawiera podatek vat)
  • koszt dwóch pierwszych spotkań płatne wraz z przesłaniem karty zgłoszenia: 1 353 zł (cena zawiera podatek vat)
  • koszt trzeciego spotkania: 799,5 zł (cena zawiera podatek vat) płatne do 30.10.2018
  • Numer konta: PKO BP SA 09 1020 1156 0000 7702 0127 1378
  • W tytule przelewu prosimy dodać WTS4OD
 • Kartę zgłoszenia wraz z dowodem dokonania opłaty prosimy przesyłać na adres maleszkolenia@ctpb.pl 

 

 • Istnienie możliwość udziału w pojedynczym szkoleniu z Wiązki C - osoby zainteresowane uczestnictwem tylko w szkoleniu Wiązki C zostaną zapisane na listę rezerwową!
 • W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o przesłanie karty zgłoszenia (zaznaczenie jedynie wiązki c) wraz z dowodem wpłaty na adres maleszkolenia@ctpb.pl 
 • Cena za pojedynczy warsztat 920 zł 
 • Numer konta  PKO BP SA 09 1020 1156 0000 7702 0127 1378
 • W tytule przelewu prosimy dodać CWTS4ODSzkolenie jest realizowane według akredytowanego przez ISST (International Society of Schema Therapy) programu szkoleniowego, umożliwiającego zdobycie punktów do Certyfikatu Terapeuty Schematów ISST.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  Certyfikat Uczestnictwa ISST, który będzie umożliwiał dalsze kształcenie w kierunku zdobycia Certyfikatu Terapeuty Osób Dorosłych Terapii Schematów ISST szczegóły na stronie www.schematherapysociety.org i będzie potwierdzał  ustawiczne doszkalanie w psychoterapii poznawczo behawioralnej.

 

Celem szkolenia jest:

• nabywanie i doskonalenie umiejętności psychoterapeutycznych w podejściu Terapii Schematów,
 
• poszerzenie wiedzy i możliwości pomocy osobom cierpiącym zwłaszcza na zaburzenia osobowości z pogranicza oraz wiązki C (zależnej, unikającej i obsesyjno- kompulsyjnej), 

• poszerzenie samoświadomości własnych schematów w kontakcie z pacjentem.


Szkolenie otwarte jest dla wszystkich, którzy pragną poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności psychoterapeutycznych w zakresie terapii schematów


Osoby zainteresowane certyfikacją muszą spełnić dodatkowe warunki:

• przy rozpoczęciu szkolenia posiadać certyfikat psychoterapeuty lub lub mieć zakończony drugi roku szkolenia 4- letniego w psychoterapii (na przykład nurcie poznawczo- behawioralnym)

 

Podstawowe szkolenie obejmuje trzy dwudniowe zajęcia prowadzone przez certyfikowanych superwizorów- dydaktyków ISST. 

 

Po ukończeniu podstawowego kursu istnieje możliwość zdobywania poszerzonej wiedzy na warsztatach specjalistycznych.powrót

STANDARDY

International Society of Schema Therapy

Poniżej przedstawiamy standardy szkoleń Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematów konieczne do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Terapii Schematów. Poniższe standardy są aktualne z datą 11 maja 2015 roku. Prosimy o zglądanie na stronę ISST w celu weryfikacji ich aktualności.
kliknij
JEFFREY YOUNG

Twórcą Terapii Schematów jest Jeffrey Young.

biogram

Konsultacje - Terapia własna w Terapii Schematu

Archiwum

Materiały archiwalne (link)