Terapia Schematu - Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Newsletter

PROMOCJE DLA SUBSKRYBENTÓWTrenerzy/Superwizorzy Terapii SchematuMagdalena Gulcz: psychoterapeutka terapii schematów ISST
Biogram


    
Joan Farrell i Ida Shaw są terapeutkami terapii schematów ISST oraz członkami zarządu ISST. 
Joan Farrell jest koordynatorem do spraw szkoleń i certyfikatów
Biogram

Remco van der Wijngaart: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Scott Kellogg: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram


 
Eckhard Roediger: psychoterapeuta terapii schematów, prezydent ISST
Biogram

 

Michael Sturm: psychoterapeuta terpii schematów ISST
Biogram

 

Lukas Nissen: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Marina Poppinger psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Serwis prowadzi:

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Zapraszamy na stronę:
www.ctpb.pl

Część I - Wprowadzenie do Terapia schematów - osobowość z pogranicza BPD

Celem niniejszego kursu jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi założeniami terapii schematu, pochodzeniem i kształtowaniem się schematów oraz koncepcją stylów schematów. Przedstawione będzie także znaczenie relacji terapeutycznej dla centralnego elementu terapii schematu: limitowanego powtórnego rodzicielstwa (limited reparenting). Zostaną też zademonstrowane i przećwiczone różnorodne techniki i metody terapeutyczne jak np. rekonstrukcja wyobrażniowa ( imagery rescripting), technika pustych krzeseł, empatyczna konfrontacja i odgrywanie ról.


Kurs ten ma również za zadanie zademonstrowanie w jaki sposób wyżej wymienione techniki są stosowane w pracy z niektórymi z najtrudniejszych przypadków, np. zaburzeniami osobowości z pogranicza.

Dzień 1
Poranek: Wprowadzenie do teorii, odświeżenie wiedzy na temat schematów, podstawowych kluczowych potrzeb oraz zaburzeń osobowości

Popołudnie: Ograniczone Powtórne Rodzicielstwo (Limited reparenting), Teoria oraz praktyka w zakresie różnych aspektów opiekowania się, ukierunkowywania (give direction)

Dzień 2
Poranek: Ograniczone Powtórne Rodzicielstwo , ćwiczenia empatycznej konfrontacji oraz ustalania granic

Popołudnie: Tryby Schematów, teoria oraz ćwiczenia w identyfikowaniu różnych trybów. Praca z trybami w zaburzeniach osobowości: Oderwany Obrońca (Detached Protector) w zaburzeniu osobowości typu Borderline (identyfikowanie oraz nazywanie trybów z wykorzystaniem oraz wykorzystywanie technik poznawczych w “obchodzeniu” (omijaniu) Oderwanego Obrońcy (PD)

Dzień 3
Poranek: “Obchodzenie” Rzozłoszczonego Obrońcy (Angry Protector) w zaburzeniu osobowości Borderline oraz u pacjentów Paranoidalnych (technika wielu krzeseł -multiple chair technique), Walka z Trybem Rodzica Karzącego (Punitive Parent) u pacjentów z zaburzeniami osobowości Borderline (Wyboażeniowe nadpisywanie -imagery rescripting)

Popołudnie: Radzenie sobie z Trybem Rozzłoszczonego Dziecka (Angry Child) u pacjentów Borderline (odreagowywanie (venting)- uwypuklanie (emphasizing) i testowanie rzeczywistości (reality test)), Pocieszanie Dziecka Podatnego na Zranienie (Vulnerable Child) (ograniczone powtórne rodzicielstwo, wyobrażeniowe nadpisywanie (imagery rescripting))

Dzień 4
Poranek: Praca z Trybem Samowywyższania (Self Aggrandizer) u pacjenta Narcystycznego (empatyczna konfrontacja), Tryb Tyranizowania i Atakowania (Bully & Attack mode) u pacjenta Aspołecznego (Antisocial) (ustalanie granic, technika wielu krzeseł)

Popołudnie: Co jeśli .....(What if…) radzenie sobie z trudnymi sytuacjami: W jaki sposób “obejść” bardzo surowego Odłączonego Obrońcę (Detached Protector). Jak sobie radzić z pacjentem w kryzysie. W jaki sposób walczyć z bardzo silnym Rodzicem Karzącym (Punitive Parent).


Część II -Terapia Schematu dla pacjentów z zaburzeniami osobowości wiązki C

Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z modelem trybu dla pacjentów cierpiących na zaburzenia osobowości zależnej, unikającej, a także obsesyjno-kompulsyjnej. Ogólne wprowadzenie do trybów i ćwiczenia w rozpoznawaniu ich pomogą uczestnikom lepiej zrozumieć patologię z zakresu zaburzeń osobowości grupy C oraz zidentyfikować tryby występujące w tych zaburzeniach. Ponadto, poprzez używanie niektórych z najważniejszych interwencji terapii schematu, takich jak limitowane, powtórne rodzicielstwo; empatyczną konfrontację, rekonstrukcję wspomnień w wyobraźni oraz odgrywanie ról, uczestnicy doświadczą pracy z tymi trybami. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez demonstrację różnych technik w oparciu o nagrania DVD, odgrywanie ról oraz ćwiczeń w parach.
Niniejszy warsztat ukierunkowany jest szczególnie na pracę z trybem:
• uległego, poddanego,
• karzącego lub wywołującego poczucie  winy rodzica,
• unikającego obrońcy,
• zależnego dziecka,
• perfekcyjnego i nadmiernie kontrolującego lub wymagającego rodzica
Pod koniec drugiego dnia warsztatu uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie identyfikowania i nazywania powyższych trybów. Będą mogli zastosować następujące metody pracy: techniki oparte na doświadczeniu
tj. technika krzeseł, rekonstrukcja wspomnień w wyobraźni, a także empatyczną konfrontację w pracy z trybami rodzicielskimi i różnymi formami nie adaptacyjnego radzenia sobie.powrót

STANDARDY

International Society of Schema Therapy

Poniżej przedstawiamy standardy szkoleń Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematów konieczne do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Terapii Schematów. Poniższe standardy są aktualne z datą 11 maja 2015 roku. Prosimy o zglądanie na stronę ISST w celu weryfikacji ich aktualności.
kliknij
JEFFREY YOUNG

Twórcą Terapii Schematów jest Jeffrey Young.

biogram

Konsultacje - Terapia własna w Terapii Schematu

Archiwum

Materiały archiwalne (link)