Terapia Schematu - Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Newsletter

PROMOCJE DLA SUBSKRYBENTÓWTrenerzy/Superwizorzy Terapii SchematuMagdalena Gulcz: psychoterapeutka terapii schematów ISST
Biogram


    
Joan Farrell i Ida Shaw są terapeutkami terapii schematów ISST oraz członkami zarządu ISST. 
Joan Farrell jest koordynatorem do spraw szkoleń i certyfikatów
Biogram

Remco van der Wijngaart: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Scott Kellogg: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram


 
Eckhard Roediger: psychoterapeuta terapii schematów, prezydent ISST
Biogram

 

Michael Sturm: psychoterapeuta terpii schematów ISST
Biogram

 

Lukas Nissen: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Marina Poppinger psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Serwis prowadzi:

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Zapraszamy na stronę:
www.ctpb.pl

 

Joan Farrell, Ph.D. i Ida Shaw, M.A. są terapeutkami zaawansowanego poziomu Terapii Schematu, trenerkami isuperwizorkami certyfikowanymi przez International Society of Schema Therapy (ISST). Prowadzą Indianapolis Center of the Schema Therapy Institute Midwest, ośrodek treningowy, badawczy i terapeutyczny, specjalizujący się w Terapii Grupowej. Joan pracuje na wydziale psychologii Purdue University (IUPUI) i na University of Indianapolis, a także od 25 lat jest wykładowcą na Indiana University School of Medicine (IUSM) na wydziale Psychiatrii. Prowadzi także kurs dla studentów w zakresie Terapii Schematu i jest superwizorem ich praktyki klinicznej. Joan została wybrana jako członek Executive Board Member for Training & Certification issues of the International Society for Schema Therapy. Jest także dyrektorem badawczym i szkoleniowym w Midtown CMHC Center for BPD Treatment & Research. Ida jest w tym centrum konsultantem i głównym klinicznym superwizorem Grupowej Terapii Schematu.

Joan i Ida zintegrowały uzupełniające się poznawcze i empiryczne podejście do leczenia ze społecznym uczeniem i teorią psychologii rozwojowej, aby rozwinąć grupowy model leczenia w terapii Schematu(GTS). 30 lat klinicznego doświadczenia powiązanego z dorobkiem Jeffa Younga zaowocowało adaptacją Terapii Schematu i ‘ograniczonego powtórnego rodzicielstwa’ do modelu grupowego, pozwalając rozwinąć unikatową formę grupowej interwencji dla osiągnięcia celów TS (Farrell & Shaw, 1994). Początkowo stworzyły model grupowy dla pacjentów dziennych w klinice specjalizującej się w BPD w klinice ambulatoryjnej IUSM. Program ten został wyróżniony nagrodą Indiana Governor’s Showcase Award in Mental Health i grantem NIMH. Rozwinęły także szpitalny program TS, który łączy procedury indywidualne i grupowe oraz kierowały przez 10 lat oddziałem poświęconym BPD w uniwersyteckim szpitalu psychiatrycznym w Indianapolis. Joan i Ida sprawdziły swój model Grupowej Terapii Schematu w losowym badaniu kontrolowanym na pacjentach ambulatoryjnych (Farrell, Shaw & Webber, 2009- finansowane przez NIMH) i w dwóch szpitalnych badaniach pilotażowych.(Reiss, Lieb, Arntz, Shaw & Farrell, 2011). Oba badania pokazały silny pozytywny efekt w przypadku symptomów BPD na generalne funkcjonowanie jak i wysoki współczynnik wyzdrowień. Aktualnie Joan i Ida są trenerkami klinicznymi i superwizorkami leczenia w losowym badaniu kontrolowanym w 14 miejscach w pięciu krajach, które będą później służyć testowaniu ich modelu GTS. Dr. Farrell współkieruje wraz z profesorem Arnoudem Arntzem, a także z Dr. Arntz'em, Lieb'em, Reiss'em i Fretwell'em, kontynuują badania nad modelem GTS w przychodni i w warunkach szpitalnych.
Autorski program Joan i Idy prowadzący do uzyskania certyfikatu GTS jest obecnie opiniowany przez ISST i z dużym prawdopodobieństwem stanie się opcją dla dotychczsowych certyfikatów już w przyszłym roku.Farrell J.M, Shaw I.A. Grupowa terapia schematów w leczeniu borderline 2016,
 (polskie tłumaczenie)

Farrell J.M, Shaw I.A. Group schemat therapy for borderline personality disorder. A step-by-step treatment manual with patient workbook została opublikowana przez Wiley-Blackwell, 2012. Zestaw trzech DVD Group Schema Therapy: Innovative Treatment for Personality Disorders (zademonstrowane z BPD) rozwinięte przez Joan Farrell i Idę Shaw jest także dostępne IVAHDVD@aol.com w Europie i STIM-Indpls@sbcglobal.net w US. Rozdział dotyczący ich pracy pojawił się w Advances in ST (2010) i w Wiley-Blackwell Handbook of ST, Wiley 2012. Współpracują z kolegami z ISST we wprowadzaniu modelu GTS w innych populacjach pacjentów oraz jako autoterapię w terapii schematu. Joan i Ida dają przedmowy, uczestniczą w sympozjach i prowadzą warsztaty Mistrzostwa Klinicznego w GTS na arenie międzynarodowej przez ostanie 20 lat, kierując je do psychologów, psychiatrów, pracowników socjalnych, pielęgniarek psychiatrycznych, terapeutów empirycznych i studentów podyplomowych tych dyscyplin. Joan i Ida otrzymują znakomite oceny za ich pełen entuzjazmu i współpracy styl nauczania, który zawiera prezentacje i grupowe odgrywanie ról-techniki ogromnie doceniane przez uczestników szkoleń.

 
Dodatkowe referencje:

  1. Farrell, J.M. & Shaw, I.A. (1994) Emotional Awareness Training: a prerequisite to effective cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. Cognitive and Behavioral Practice, 1, #1,71-91.
  2. Farrell, J.M., Shaw, I.A. & Webber, M. A. (2009)  A schema-focused approach to group psychotherapy for outpatients with borderline personality disorder: A randomized controlled trial, Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry,Jun;40(2):317-28.
  3. Farrell, J.M. & Shaw, I.A. (2010) “Schema Therapy Groups for Borderline Personality Disorder Patients: the Best of Both Worlds of Group Psychotherapy” in E. Roediger & G. Jacobs (Eds.) Fortschritte der Schematherapie. (Advances in Schema Therapy). Göttingen: Hogrefe
  4. Farrell, J.M., Shaw, I.A. &  Reiss,N (2011) “Group Schema Therapy for Borderline Personality Disorder” in  M. van Vreeswijk, M. Nadort & J. Broersen (Eds) Handbook of Schema Therapy. Wiley-Blackwell.
  5. Farrell, J.M., Fretwell, H. & Reiss, N. (2011). Group Schema Therapy. In N. Seel (Ed.), Encyclopedia of Learning Sciences. Berlin: Springer.
  6. Farrell, J.M., Fretwell, H. & Reiss, N. (2011). Schema Therapy. In N. Seel (Ed.) Encyclopedia of Learning Sciences. Berlin: Springer.
  7. Reiß, N, Lieb, K,  Arntz,A, Shaw, I & Farrell, JM (2011) Responding  to the treatment challenge of patients with severe BPD: results of three pilot studies of inpatient schema therapy (under review)
  8. Reiß, N, Jacob, G & Farrell, J M (2011) Inpatient Schema Therapy for Patients with Borderline Personality Disorder - a case study. In Handbook of Schematherapy: Theory, Research and Practice. NY: Wiley-Blackwell, op cit.
  9. 9.    Lockwood, G & Shaw, I.A. (2011) Schema Therapy and the Role of Joy and Play. In  Handbook of Schema Therapy. Wiley-Blackwell, op cit.


powrót

STANDARDY

International Society of Schema Therapy

Poniżej przedstawiamy standardy szkoleń Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematów konieczne do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Terapii Schematów. Poniższe standardy są aktualne z datą 11 maja 2015 roku. Prosimy o zglądanie na stronę ISST w celu weryfikacji ich aktualności.
kliknij
JEFFREY YOUNG

Twórcą Terapii Schematów jest Jeffrey Young.

biogram

Konsultacje - Terapia własna w Terapii Schematu

Archiwum

Materiały archiwalne (link)