Terapia Schematu - Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Newsletter

PROMOCJE DLA SUBSKRYBENTÓWTrenerzy/Superwizorzy Terapii SchematuMagdalena Gulcz: psychoterapeutka terapii schematów ISST
Biogram


    
Joan Farrell i Ida Shaw są terapeutkami terapii schematów ISST oraz członkami zarządu ISST. 
Joan Farrell jest koordynatorem do spraw szkoleń i certyfikatów
Biogram

Remco van der Wijngaart: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Scott Kellogg: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram


 
Eckhard Roediger: psychoterapeuta terapii schematów, prezydent ISST
Biogram

 

Michael Sturm: psychoterapeuta terpii schematów ISST
Biogram

 

Lukas Nissen: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Marina Poppinger psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Serwis prowadzi:

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Zapraszamy na stronę:
www.ctpb.pl

 • Temat: Trudności w obszarze seksualności - podejście w Terapii Schematów, konceptualizacja i leczenie
 • Data: 21-22.04.2018 r.
 • Prowadzący: Prof. Eshkol Rafaeli Dr Ofer Maurer
 • Cena: 1 350 zł (cena zawiera podatek vat) płatne przy zgłoszeniu
 • Numer konta: PKO BP SA 09 1020 1156 0000 7702 0127 1378
 • Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko SWTS
 • Kartę zgłoszenia wraz z dowodem dokonania opłaty prosimy przesyłać na adres maleszkolenia@ctpb.pl 
 • Additional information for international payments
  BPKOPLPW 09102011560000770201271378.

 Przedstawione warsztaty kliniczne kładą duży nacisk na nabycie umiejętności, pogłębienie technik i aktywny udział uczestników za pomocą prezentacji na żywo. Naszą ambicją jest wspólne, dogłębne doświadczenie wykładanego modelu.

Opis Warsztatu: Celem tego intensywnego, dwudniowego warsztatu jest poszerzenie umiejętności uczestników w formułowaniu kwestii seksualności w Terapii Schematów i eksploracja strategii eksperymentalnych w leczeniu wczesnych, traumatycznych doświadczeń seksualnych.


Warsztaty wyszczególniają założenia modelu dotyczące rodzącej się koncepcji potrzeb seksualnych. Po zaprezentowaniu koncepcji, zgłębione zostaną trzy główne drogi powstawania trudności seksualnych

  • Podążanie za nieadekwatnymi odpowiedziami środowiska wychowawczego na ogólne potrzeby emocjonalne.
  • Podążanie za nieadekwatnymi odpowiedziami, specyficznymi dla rodzących się potrzeb seksualnych.
  • Podążanie za doświadczeniem traumy na tle seksualnym.


Warsztaty mają za zadanie przedstawić użycie konceptulizacji, podążając za adaptacyjnymi formami eksperymentalnej, kognitywnej, behawioralnej i relacyjnej strategii, która tworzy podejście terapii schematów.

Trudności jakie zostaną przedstawione:

  • Problemy z pożądaniem
  • Problemy z pobudzeniem
  • Problemy z orgazmem
  • Zaburzenia ego-dystoniczne
  • Uzależnienie seksualne
  • Relacyjne efekty problemów seksualnych


Warsztat będzie skierowany na eksplorowanie tych kwestii które są istotne dla klientów heteroseksualnych, homoseksualnych, biseksualnych i transgenderycznych.


Uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoje umiejętności w określaniu problemów seksualnych w oparciu o model Terapii Schematów, rozróżniając je jako Pierwotne, Wtórne  lub Wykorzystania Relacyjnego,  co pozwoli im na opracowanie najbardziej odpowiedniej eksperymentalnej strategii w celu leczenia wczesnych, traumatogennych przejawów seksualnych.


Informacje na temat prowadzących

 

Prof. Eshkol Rafaeli

profesor i dyrektor programu klinicznego dla dorosłych na wydziale psychologii Uniwersytetu  Bar-Ilan i współ-założyciel Izraelskiego instytutu Terapii schematów. Ukończył licencjat na Uniwersytecie Hebrew, a następnie doktorat z psychologii klinicznej i osobowości na Uniwerystecie Northwestern. Podczas stażu w szpitalu McLean (Harvard Medical School) zdobył habilitację w dziedzinie psychologii społecznej na NYU i przeszedł trening w Centrum Terapii Rodziny im. Minuchin. Od 2003 Eshol przebywał na katedrze Barnard College, Uniwersytetu Columbia, gdzie kontynuował karierę naukowca. Podczas lat spędzonych w Nowym Yorku, Eshkol dołączył do zespołu Instytutu Terapii Schamatu im. Jeffreya Younga, gdzie pełnił funkcję terapeuty i superwizora. Od jego powrotu do Izraela w 2009 r, objął prowadzenie nad Laboratorium Badań nad Afektem i Związkami na Wydziale Psychologii i Centrum Neurologii na Uniwersytecie Bar – Ilan. Jego badania skupiają się na poznawczych i społecznych procesach w zaburzeniach osobowości i codziennych procesach w bliskich związkach, jak również na klinicznych badaniach nad efektywnością i procesami Terapii Schematów dla osobowości unikającej. Prof. Eshol jest współautorem (razem z Jeffreyem Youngiem i Davidem Bernsteinem) książki pt.: Terapia Schematów: cechy wyróżniające  (Routledge, 2010).

 

Dr. Ofer Maurer

jest psychologiem klinicznym, dyrektorem założycielem Nowej Fali w programie psychoterapii w Interdyscyplinarnym Centrum w Izraelu oraz współzałożycielem Izraelskiego Instytutu Terapii Schematów. Przewodniczący Izraelskiego Stowarzyszenia dla Psychoanalizy Relacyjnej i Psychoterapii. Jest również dyrektorem założycielem ,,Przyjaznego Gejom Zespołu Terapeutycznego” w przyjaznym gejom instytucie psychoterapii. Wykładowca Centrum Akademickiego MLA i zapraszany jako wykładowca podczas rozlicznych programów zarówno w Izraelu jak i zagranicą. Prowadzi prywatną praktykę w Tel Awiwie. Jego najnowsze prace dotyczą teoretycznego połączenia relacyjnych konceptualizacji wielości Ja i bazujących na doświadczeniu interwencjach klinicznych w duchu Terapii Schematów dla poważnych zaburzeń osobowości. Rozdział który napisał wspólnie z Rafelim i Thoma, zatytułowany ,,Praca z trybami w Terapii Schematów” ukazał się w książce ,,Włączanie emocji w Terapię Poznawczo – Behawioralną: eksperymentalne techniki dla promowania Trwałej Zmiany”  (Guilford Press, 2016).

 

 

 
powrót

STANDARDY

International Society of Schema Therapy

Poniżej przedstawiamy standardy szkoleń Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematów konieczne do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Terapii Schematów. Poniższe standardy są aktualne z datą 11 maja 2015 roku. Prosimy o zglądanie na stronę ISST w celu weryfikacji ich aktualności.
kliknij
JEFFREY YOUNG

Twórcą Terapii Schematów jest Jeffrey Young.

biogram

Konsultacje - Terapia własna w Terapii Schematu

Archiwum

Materiały archiwalne (link)