Terapia Schematu - Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Newsletter

PROMOCJE DLA SUBSKRYBENTÓWTrenerzy/Superwizorzy Terapii SchematuMagdalena Gulcz: psychoterapeutka terapii schematu ISST
Biogram


    
Joan Farrell i Ida Shaw są terapeutkami terapii schematu ISST oraz członkami zarządu ISST. 
Joan Farrell jest koordynatorem do spraw szkoleń i certyfikatów
Biogram

Remco van der Wijngaart: psychoterapeuta terapii schematu ISST
Biogram

Scott Kellogg: psychoterapeuta terapii schematu ISST
Biogram


 
Eckhard Roediger: psychoterapeuta terapii schematu, prezydent ISST
Biogram

 

Michael Sturm: psychoterapeuta terpii schematu ISST
Biogram

 

Lukas Nissen: psychoterapeuta terapii schematu ISST
Biogram

Marina Poppinger psychoterapeuta terapii schematu ISST
Biogram

Serwis prowadzi:

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Zapraszamy na stronę:
www.ctpb.pl

Terapia pacjentów z zaburzeniami osobowości wiązka C


Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z modelem trybu dla pacjentów cierpiących na zaburzenia osobowości zależnej, unikającej, a także obsesyjno-kompulsyjnej. Ogólne wprowadzenie do trybów i ćwiczenia w rozpoznawaniu ich pomogą uczestnikom lepiej zrozumieć patologię z zakresu zaburzeń osobowości grupy C oraz zidentyfikować tryby występujące w tych zaburzeniach. Ponadto, poprzez używanie niektórych z najważniejszych interwencji terapii schematu, takich jak limitowane, powtórne rodzicielstwo; empatyczną konfrontację, rekonstrukcję wspomnień w wyobraźni oraz odgrywanie ról, uczestnicy doświadczą pracy z tymi trybami. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez demonstrację różnych technik w oparciu o nagrania DVD, odgrywanie ról oraz ćwiczeń w parach. Niniejszy warsztat ukierunkowany jest szczególnie na pracę z trybem: • uległego, poddanego, • karzącego lub wywołującego poczucie  winy rodzica, • unikającego obrońcy, • zależnego dziecka, • perfekcyjnego i nadmiernie kontrolującego lub wymagającego rodzica Pod koniec drugiego dnia warsztatu uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie identyfikowania i nazywania powyższych trybów. Będą mogli zastosować następujące metody pracy: techniki oparte na doświadczeniu tj. technika krzeseł, rekonstrukcja wspomnień w wyobraźni, a także empatyczną konfrontację w pracy z trybami rodzicielskimi i różnymi formami nieadaptacyjnego radzenia sobie.


powrót

STANDARDY

International Society of Schema Therapy

Poniżej przedstawiamy standardy szkoleń Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu konieczne do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Terapii Schematu. Poniższe standardy są aktualne z datą 11 maja 2015 roku. Prosimy o zglądanie na stronę ISST w celu weryfikacji ich aktualności.
kliknij
JEFFREY YOUNG

Twórcą Terapii Schematu jest Jeffrey Young.

biogram

Konsultacje - Terapia własna w Terapii Schematu

Terapia własna w Terapii Schematu
-indywidualna
-grupowa

Archiwum

Materiały archiwalne (link)