Terapia Schematu - Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Newsletter

PROMOCJE DLA SUBSKRYBENTÓWTrenerzy/Superwizorzy Terapii SchematuMagdalena Gulcz: psychoterapeutka terapii schematów ISST
Biogram


    
Joan Farrell i Ida Shaw są terapeutkami terapii schematów ISST oraz członkami zarządu ISST. 
Joan Farrell jest koordynatorem do spraw szkoleń i certyfikatów
Biogram

Remco van der Wijngaart: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Scott Kellogg: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram


 
Eckhard Roediger: psychoterapeuta terapii schematów, prezydent ISST
Biogram

 

Michael Sturm: psychoterapeuta terpii schematów ISST
Biogram

 

Lukas Nissen: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Marina Poppinger psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Serwis prowadzi:

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Zapraszamy na stronę:
www.ctpb.pl

  • Temat: Stawianie granic w relacji terapeutycznej 
  •  Data:3-4 listopada 2018 r. 
  • Prowadząca: Agata Kudlik
  • Cena: 492 zł (cena zawiera podatek vat)
  • Numer konta: 09 1020 1156 0000 7702 0127 1378
  • Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko GWTS 
  • Kartę zgłoszenia wraz z dowodem dokonania opłaty prosimy przesyłać na adres maleszkolenia@ctpb.pl 


Zajęcia przeznaczone są dla osób pracujących lub zamierzających pracować terapeutycznie z pacjentami dorosłymi. 


Obejmują rozwijanie umiejętności stawiania granic w relacji terapeutycznej. Uczestnicy nabędą podstawowe informacje na temat stawiania granic oraz rozwiną umiejętność wglądu w swoje własne granice. Omówione zostaną najczęstsze przejawy naruszania i przekraczania granic przez pacjentów w relacji terapeutycznej, z uwzględnieniem ich specyficznych problemów psychologicznych. Zaprezentowane i przećwiczone zostaną sposoby radzenia sobie i reagowania na przekraczanie granic. Charakterystyczne przejawy przekraczania granic będą rozpatrywane jako narzędzie pomocne w rozpoznawaniu i pracy ze schematami pacjenta. 

Informacje na temat wykładowcy: 


dr Agata Kudlik
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, certyfikowany psychoterapeuta. Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (nr 391), a także certyfikat Oxford Cognitive Therapy Centre, potwierdzający teoretyczne i praktyczne umiejętności psychoterapeutyczne. Posiada sześcioletnie doświadczenie kliniczne, zdobyte m.in. w Szpitalu Nowowiejskim oraz w Szpitalu MSWiA. Od 2013 pracuje w Centrum Terapii Dialog, gdzie prowadzi terapię indywidualną dorosłych.


Celem szkolenia jest nabycie i/lub doskonalenie ogólnych umiejętności pracy terapeutycznej z pacjentami - rozpoznawanie i reagowanie na przekraczanie granic w relacji terapeutycznej

 
powrót

STANDARDY

International Society of Schema Therapy

Poniżej przedstawiamy standardy szkoleń Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematów konieczne do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Terapii Schematów. Poniższe standardy są aktualne z datą 11 maja 2015 roku. Prosimy o zglądanie na stronę ISST w celu weryfikacji ich aktualności.
kliknij
JEFFREY YOUNG

Twórcą Terapii Schematów jest Jeffrey Young.

biogram

Konsultacje - Terapia własna w Terapii Schematu

Archiwum

Materiały archiwalne (link)