Terapia Schematu - Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Newsletter

PROMOCJE DLA SUBSKRYBENTÓWTrenerzy/Superwizorzy Terapii SchematuMagdalena Gulcz: psychoterapeutka terapii schematów ISST
Biogram


    
Joan Farrell i Ida Shaw są terapeutkami terapii schematów ISST oraz członkami zarządu ISST. 
Joan Farrell jest koordynatorem do spraw szkoleń i certyfikatów
Biogram

Remco van der Wijngaart: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Scott Kellogg: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram


 
Eckhard Roediger: psychoterapeuta terapii schematów, prezydent ISST
Biogram

 

Michael Sturm: psychoterapeuta terpii schematów ISST
Biogram

 

Lukas Nissen: psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Marina Poppinger psychoterapeuta terapii schematów ISST
Biogram

Serwis prowadzi:

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Zapraszamy na stronę:
www.ctpb.pl

Program szkolenia w Terapii Schematów dzieci i młodzieży
 oraz ich rodziców
(w strukturze szkolenia 3 warsztaty: 3 dni, 4 dni, 3 dni)
Terapia Schematów, stworzona przez Jeffrey’a Young’a, jest rozszerzeniem i rozwinięciem terapii poznawczo-behawioralnej (TPB), która w szczególności włącza emocje, ale też aspekty rozwojowe, centralne ze względów diagnostycznych i terapeutycznych.  Dodatkowo, TS oparta jest na modelu schematów, trybów i podstawowych potrzeb oraz „ich losu” w ciągu życia. Dlatego też, TS, w kontekście bycia technicznym i strategicznym wariantem TPB, wydaje się jak najbardziej odpowiednia w terapii dzieci i młodzieży, a w szczególności przydatna do tworzenia koncepcji terapeutycznych i diagnostycznych, oraz ukierunkowujących zachowania.
Trzy segmenty niniejszego „Programu” to po pierwsze: terapeutyczny model terapii schematów (schematy, tryby, strategie radzenia sobie), leżąca u podłoża teoria (centralne znaczenie podstawowych potrzeb w kontekście zadań rozwojowych), możliwe narzędzia diagnostyczne (np. metody projekcyjne), omówienie wymagań terapeutycznych oraz postawy terapeutycznej (np. koncept „powtórnego ograniczonego rodzicielstwa”, i „empatyczna konfrontacja”) w odniesieniu do czynników temperamentalnych i osobowościowych okresu dzieciństwa i dorastania.
Centralnym elementem kolejnych zajęć jest uczenie się i praktyczne ćwiczenie terapeutycznych strategii Terapii Schematów, które uznane zostały za skuteczne w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Nacisk położony jest również na uczenie zaawansowanej i pogłębionej pracy z rodzicami w zakresie „treningu schematów” (Schema Coaching) lub “Systemowej Terapii Schematów” (Systemic Schema Therapy). Zawierają się w tym konkretne, związane ze schematem lub trybem, procesy transakcyjne pomiędzy dzieckiem i rodzicem. Będzie również zwracana uwaga na proces obustronnego wzmacniania się nieadaptacyjnych schematów dziecka i rodzica. Pod koniec omówione zostaną podstawowe zasady grupowej Terapii Schematów dzieci i młodzieży.

Część 1 Program dziecięcy (wprowadzenie; trzy dni)
Warsztat wprowadzający naświetla powstawanie i utrzymywanie się modelu nieadaptacyjnych schematów na tle specyficznych dla wieku zadań rozwojowych, oraz “ryzykownych” i obronnych czynników temperamentalnych.
18 schematów opisanych przez Young’a zostanie omówionych w relacji do wieku dziecka i w odniesieniu do typowego w przypadku dzieci i młodzieży przejawiania się ich i strategii radzenia sobie. Inne tematy dotyczą wielomodalnych technik diagnostycznych (wykorzystanie eksploracji, ankiet, wyobrażeń, konceptualizacji przypadku) oraz wyjaśniają znaczenie relacji terapeutycznej, psychoedukacji i empatycznej konfrontacji.
Przegląd strategii terapeutycznych poprzez demonstrację: praca z rysunkami i zdjęciami, terapia zabawą w oparciu o tryby, praca z historiami, pacynki na palce i na dłonie, metafory, praca z krzesłami, wyobrażenia, szablony, wykorzystanie „przypominajek” (fiszek)i praca domowa.
Ważną częścią warsztatu wprowadzającego jest praca z rodzicami, co również podkreślone jest we wstępnym opisie. Zawarte są tu typowe konstelacje trybów rodziców, „przypominajki” cyklów trybów (fiszki), poszukiwanie schematów i trybów rodziców, oraz praktyczne zastosowanie z rodzicami pracy z trybami (praca z krzesłami, szablony, drewniane figurki, rysunki i inne).
Poza wprowadzeniem do teorii schematów warsztat oferuje wiele demonstracji praktycznych w formie rysunków, nagrań video i ćwiczeń, które pozwolą uczestnikom przenieść te techniki do własnej praktyki klinicznej.


powrót

STANDARDY

International Society of Schema Therapy

Poniżej przedstawiamy standardy szkoleń Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematów konieczne do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Terapii Schematów. Poniższe standardy są aktualne z datą 11 maja 2015 roku. Prosimy o zglądanie na stronę ISST w celu weryfikacji ich aktualności.
kliknij
JEFFREY YOUNG

Twórcą Terapii Schematów jest Jeffrey Young.

biogram

Konsultacje - Terapia własna w Terapii Schematu

Archiwum

Materiały archiwalne (link)